Sản phẩm cảnh báo

S38 - Khách hàng thuộc tiêu chí cảnh báo

   

 • 1. Tiêu dùng vẫn đang phục hồi tích cực 30/07/2015

  Tiêu dùng vẫn phục hồi tích cực, thể hiện qua con số tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 7 cao hơn tháng trước và tăng mạnh so với cùng kỳ.

  Cụ thể, theo Tổng cục Thống kê, tổng mức hàng hóa bán lẻ và doa...

 • 2. CIC đẩy mạnh kết nối thông tin khách hàng vay 30/07/2015

  Đó là một trong những nội dung của Hội nghị về hoạt động đăng ký tín dụng và triển khai thí điểm Cổng kết nối thông tin khách hàng vay vừa được Trung tâm thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam (CIC) tổ chức hôm nay (29/7/2015), tạ...

 • Xem thêm
  

 

Hỗ trợ trực tuyến

04-33117562
04-33119461
Fax: 04-33525982