Sản phẩm cảnh báo

S38 - Khách hàng thuộc tiêu chí cảnh báo

   

 • 1. Tìm mọi cách giúp DN vay được vốn 23/10/2014

  Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết chính sách tín dụng luôn được NHNN coi là trọng tâm và chú trọng triển khai. NHNN xác định phương châm trong điều hành tín dụng là mở rộng tín dụng phải đi đôi với an toàn và hiệu quả. NHNN...

 • 2. 1000 tỷ với lãi suất 6,99%/năm dành cho doanh nghiệp 23/10/2014

  Theo đó, doanh nghiệp có nhu cầu vay bổ sung vốn lưu động để mua nguyên, nhiên vật liệu, hàng hóa dự trữ, thanh toán tiền hàng cho người bán, mua sắm công cụ dụng cụ và các nhu cầu vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh khác ...

 • Xem thêm
  

 

Hỗ trợ trực tuyến

04-33117562
04-33119461
Fax: 04-33553982