Sản phẩm cảnh báo

S38 - Khách hàng thuộc tiêu chí cảnh báo


 • 1. Khái quát tăng trưởng tín dụng toàn ngành tháng 11/2014 26/12/2014

  Tháng 11/2014, dư nợ cho vay toàn ngành tiếp tục tăng 2,36% - mức tăng cao nhất kể từ đầu năm nay. So với tháng 12/2013, dư nợ toàn hệ thống tăng 10,9%

  Theo số liệu tại CIC, tổng dư nợ quy đổi toàn ngành đến cuối tháng 11/2014 đạt 3.834,...

 • 2. Sóc Trăng: Nợ nhóm 3 giảm mạnh sau 10 tháng 23/12/2014

  Sau 10 tháng đầu năm, nợ nhóm 3 của tỉnh Sóc Trăng giảm 61,99%, tỷ lệ nợ nhóm 3/tổng dư nợ giảm 1,97%.

  Nợ nhóm 3 của tỉnh Sóc Trăng đến cuối tháng 10/2014 là 240,19 tỷ đồng, chiếm 1,1% tổng dư nợ và chiếm 13,08% tổng nợ nhóm 3 toàn ...

 • Xem thêm
  
   

 

Hỗ trợ trực tuyến

04-33117562
04-33119461
Fax: 04-33525982