Sản phẩm cảnh báo

S38 - Khách hàng thuộc tiêu chí cảnh báo

   

 • 1. Gói hỗ trợ doanh nghiệp thiệt hại kéo dài hết năm 2015 30/09/2014

  Thông tin này được Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết tại buổi đối thoại với khoảng 100 doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đang hoạt động tại các khu công nghiệp VSIP, Việt Hương 2 diễn ra sáng 30/9.

  Trước ...

 • 2. Vốn FDI hướng vào công nghiệp chế biến, chế tạo 30/09/2014

  Không nhiều dự án quy mô lớn, đặc biệt là các dự án tỷ USD, nhưng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vẫn đang tiếp tục chảy vào Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất, chế tạo, góp phần tăng năng lực cho nền kinh tế...

 • Xem thêm
  

 

Hỗ trợ trực tuyến

04-33117562
04-33119461
Fax: 04-33553982